1.5. КОНЦЕПЦІЇ КАПІТАЛУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ

Вибір бази оцінки і концепції збереження капіталу визначить облікову модель, яка використовується при складанні фінансових звітів. Концепція капіталу є основою для концепції збереження капіталу.

Концепція збереження капіталу - це концепція, згідно з якою підприємство зберігає свій капітал, якщо на кінець періоду воно має той самий капітал, що і на початку цього періоду. Відповідно, сума, що перевищує суму, необхідну для збереження капіталу на початок періоду, є прибутком. Таким чином забезпечується взаємозв'язок між концепціями капіталу та концепціями прибутку, оскільки прибуток визнається тільки за умови збереження капіталу.

Згідно з фінансовою концепцією капіталу капітал є синонімом чистих активів або власного капіталу підприємства. Тобто, фінансова концепція капіталу базується на концепції власності, яка розглядає капітал як залишкову частку власників в активах підприємства, що визначається балансовим рівнянням:


А - З = К,


(1.1)


де: А - активи;

З - зобов'язання; К - капітал.

Концепція   збереження   фінансового   капіталу   передбачає,   що

прибуток є збільшенням фінансової суми чистих активів за період (включаючи операції з власниками). При цьому збереження фінансового капіталу можна вимірювати в номінальних грошових одиницях або в одиницях постійної купівельної спроможності. В першому випадку збільшення вартості активів, утримуваних підприємством протягом звітного періоду, визнається прибутком, в другому випадку прибутком вважається лише та частина зростання вартості активів, яка перевищує зростання загального рівня цін.

Згідно з фізичною концепцією капіталу капітал розглядається як

виробнича потужність підприємства, що базується, наприклад, на вироблених одиницях за день. Тобто, фізична концепція капіталу базується на концепції господарської одиниці, в основі якої лежить балансове рівняння:


А = З + К,


(1.2)


Концепція збереження фізичного капіталу передбачає, що прибуток є збільшенням фізичної виробничої потужності за період (включаючи операції з власниками). Це означає, що цінові зміни, які впливають на активи та зобов'язання підприємства, розглядаються як зміни в оцінці фізичної виробничої потужності підприємства та вважаються частиною власного капіталу, а не прибутком звітного періоду.

Концепція збереження фізичного капіталу передбачає застосування оцінки за поточною вартістю, але не визначає конкретної основи такої оцінки.

Отже, основною різницею між двома концепціями збереження капіталу є підхід до впливу змін ціни активів і зобов'язань підприємства.

Вибір підприємством відповідної концепції капіталу має базуватися на потребах користувачів фінансових звітів. Таким чином, фінансова концепція капіталу має прийматися, якщо користувачі фінансових звітів передусім зацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу або купівельної спроможності інвестованого капіталу. Але в разі домінуючої зацікавленості у виробничій потужності підприємства має застосовуватися фізична концепція капіталу. Обрана концепція визначає мету, яка має бути досягнена при визначенні прибутку, навіть якщо можуть виникати певні труднощі оцінки при застосуванні концепції.


Приклад 1.5.

Завершити заповнення схеми.

КОНЦЕПЦІЯ КАПІТАЛУ


Мета користувача фінансової

звітності: забезпечення номінального інвестованого капіталу

Мета користувача фінансової звітності: забезпечення операційної здатності компанії


 


Фінансова концепція капіталу


Фізична концепція капіталу


 


Капітал - це... чисті активи


Капітал - це... виробнича потужність


 

Вихідні дані: 1) чисті активи; 2) виробнича потужність; 3) власний капітал підприємства; 4) прибуток; 5) продуктивність; 6) інвестовані кошти.

На практиці фінансова концепція капіталу приймається більшістю підприємств при складанні своїх фінансових звітів.