10.2. ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ АУДИТУ

Згідно з МСА 230 " Документація з аудиторської перевірки" аудитор повинен готувати робочі документи, які є достатньо повними і детальними для забезпечення загального розуміння аудиторської перевірки.

Аудитор повинен відображати у робочих документах інформацію щодо планування аудиторської роботи, характеру, часу та обсягу виконаних аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків з отриманих аудиторських доказів. Приклади робочих документів аудитора представлені в таблиці 10.1.

Отже форма і зміст листів-зобов'язань про проведення аудиторської перевірки для різних замовників можуть різнитися, але в них обов'язково зазначають:

мету аудиторської перевірки фінансових звітів;

відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

обсяг аудиторської перевірки, в тому числі посилання на чинне законодавство, положення або норми професійних організацій, яких дотримується аудитор;


форму будь-яких звітів і висновків або інший спосіб повідомлення результатів завдання;

визнання факту неминучого ризику невиявлення навіть суттєвих викривлень;

вимогу про вільний доступ до всіх бухгалтерських записів, документації та іншої інформації, що її запитуватимуть в зв'язку з проведення аудиторської перевірки.

Протоколи зустрічей з клієнтом.

Протоколи обговорення результатів перевірки

 

оцінка їх суттєвості

Остаточний варіант звітності. Підсумки проведеного аудиту. Відгук контролюючого партнера. Протоколи зустрічей з клієнтом

Аудиторський звіт

Аудиторський звіт.

Інша звітність, передбачена

угодою


Не обов'язковим є вказування таких моментів:

заходів, щодо планування аудиторської перевірки;

можливої необхідності отримання від управлінського персоналу письмових підтверджень здійснення певних фактів господарської діяльності;

щодо додаткового підтвердження замовником умов завдання переевірки;

опис будь-яких інших листів або звітів і висновків, що надаються замовнику;

порядок обчислення суми гонорару та форму розрахунків.

Аудитор повинен готувати робочі документи, які є достатньо повними детальними для забезпечення загального розуміння аудиторської перевірки.

1.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

Він повинен відображати у робочих документах інформацію щодо планування аудиторської роботи, характеру, часу та обсягу виконаних аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків з отриманих аудиторських доказів. До складу робочих документів, як правило, входять: Інформація, що стосується розуміння суб'єкта господарювання та його середовища  включно  з   внутрішнім   контролем   (інформація,   що стосується правової форми та організаційної структури суб'єкта господарювання; інформація щодо галузі промисловості, економічного та законодавчого середовища, в якому діє суб'єкт господарювання). Інформація ситеми внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Інформація відділу планування, включаючи програми аудиту та будь-які зміни до них. Аналіз операцій і залишків. Аналіз важливих показників та тенденцій.

Ідентифіковані та оцінені ризики суттєвих викривлень на рівні фінансових звітів та тверджень.

Опис типу, часу та обсягу аудиторських процедур, виконаних відповідь на ризики на рівні тверджень, та результати цих процедур. Інформація щодо того, що робота асистентів була виконана під наглядом і перевірена.

Визначення обсягів роботи із зазначенням виконавців.

10. Копії протоколів спілкування та листування з іншими аудиторами,

експертами та іншими третіми сторонами.

Листи з поясненнями управлінського персоналу підприємства, що перевіряється.

Врахування незвичайних подій (якщо такі мали місце) чи виняткових ситуацій.

Копії фінансових звітів та аудиторського висновку.