Питання для повторення

На яких рівнях здійснюється контроль якості роботи аудиторів?

У чому полягає зовнішній контроль якості аудиту?

Які стягнення накладаються на аудиторів США?

Як можна визначити контроль якості?

Що таке анкета оцінки якості аудиту?

Система внутрішнього фірмового контролю якості аудиту.

Яка мета політики контролю якості на рівні аудиторської фірми?

Яка мета контролю якості на рівні аудиторської перевірки?

Які фактори заслуговують на особливу увагу з точки зору етичних вимог щодо об'єктивності?

Що означає принцип конфіденційності?

Назвіть випадки, коли аудитор не повинен дотримуватись конфіденційності.

Назвіть фактори, що передбачають можливість розкриття конфіденційної інформації.

Які інші елементи професійної етики, окрім фундаментальних принципів, розкриті в Кодексі?

Що таке незалежність аудиту?

Охарактеризуйте фактичну та формальну незалежність.

Охарактеризуйте правові аспекти незалежності.

Дайте характеристику етичним аспектам незалежності.

Охарактеризуйте економічні аспекти незалежності.

Які поняття визначають якість аудиту?

Які елементи системи контролю якості?

Що таке моніторинг системи контролю якості аудиторських послуг?

У чому суть перевірки контролю якості під час виконання завдання?

У чому відмінність між партнером і персоналом?

Дайте визначення терміну "партнер".

Дайте визначення терміну "фахівці".

Дайте визначення терміну "відповідно кваліфікована зовнішня особа".

Які питання слід розглядати для встановлення чесності клієнта?

Які процедури дають можливість отримати обґрунтовану впевненість, що фірма має достатньо здібного, компетентного та відданого етичним принципам персоналу?

Які процедури оцінки знань та компетентності персоналу?

У чому полягає нагляд за виконанням завдання?