Практичні ситуації

Ситуація 1.

Між аудиторською фірмою "Аудитбюро" та ПАТ "Краб" було укладено договір на проведення перевірки відповідності діючому законодавству порядку складання декларації з податку на прибуток за звітний рік.

Під час проведення процедур перевірки аудитор:

користувався податковими деклараціями попередніх періодів;

звертався до реєстрів обліку господарських операцій;

здійснював   необхідні   запити   для   зовнішнього   підтвердження інформації.

Після закінчення перевірки на ПАТ "Краб" було проведено перевірку ДПІ, внаслідок якої було нараховано штраф в сумі 15 тис. грн.

Керівництво ПАТ "Краб" звернулося зі скаргою до АПУ щодо низької якості отриманих аудиторських послуг, а також вимагає компенсувати аудитором можливі фінансові втрати.

Визначити, яким буде висновок експертів АПУ. Відповідь обгрунтувати.

Ситуація 2.

Державним підприємством "Аква" подано судовий позов на аудитора з наступних позицій:

а)         розкриття конфіденційної інформації щодо обсягів сплачених
податків за період, по якому було надано аудиторський висновок (на вимогу
Генеральної прокуратури України);

б)         розкриття робочих документів аудитора комісії АПУ з перевірки
якості наданих послуг (за іншим позовом ДП).

Встановити правомірність дій аудитора та їх адекватність вимогам професійної етики.

Ситуація 3.

До АПУ надійшла скарга щодо заниження розміру гонорару аудитором-приватним підприємцем Яворським А.Д. за надані послуги від аудиторської фірми "Аудитсервіс". Дослідження сутності питання встановило, що клієнт аудитора в попередніх періодах користувався послугами аудиторської фірми. Порівняльна інформація щодо аудиторів наведена в наступній таблиці 9.1:

            Таблиця 9.1. Порівняльна інформація щодо аудиторів   

Критерій

Аудитор

Аудиторська фірма

Тривалість роботи на ринку аудиторських послуг, років

1

12

Кількість сертифікованих аудиторів, осіб

1

8

Визначте можливості дії ради АПУ стосовно даного питання

Ситуація 4.

Аудиторська фірма "Експрес-аудит"отримала дві пропозиції на проведення перевірок: від фірми "Ернст" і від фірми "Янг".

Фірма "Ернст" існує на ринку більше п'яти років, обов'язковій аудиторській перевірці, згідно до критеріїв, не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом по штрафним санкціям приведений до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма "Ернст" вирішила звернутися до аудиторської фірми з метою зменшення обсягу штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією.

Фірма "Янг" існує на ринку 3 роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу вона підлягала обов'язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма "Янг" вирішила змінити аудиторську фірму та звернулася з пропозицією про укладення договору на перевірку бухгалтерської звітності у названу вище аудиторську фірму. Фірма "Янг" пропонує по договору за послуги заплатити аудиторській фірмі 3800 грн.

Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних співробітників. При укладенні договорів по двох пропозиціях їх необхідно залучати позаштатних співробітників.

Визначити, чи варто приймати аудиторській фірмі обидві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку. Які основні моменти повинен врахувати аудитор перед тим, як взятися за перевірку нового клієнта?