Тести:

1.         Оцінки за справедливою вартістю можуть базуватися на:

а)         припущеннях про майбутні умови;

б)         припущеннях про майбутні події;

в)         припущеннях про майбутні операції;

г)         все перераховане.

2.         Контроль якості аудиторських послуг - це:

а)         контроль за тим, щоб було збережено конфіденційність результатів
перевірки;

б)         контроль за незалежністю аудиторів;

в)         контроль за дотриманням внутрішніх стандартів фірми;

г)         забезпечення  розумної  гарантії  того,   що  перевірки  відповідають
основним принципам аудиту.

3.         До якого виду ризику відносять МСА ступінь викривлення, що
характерно для оцінок за справедливою вартістю?

а)         невиявлення;

б)         контролю;

в)         тестування;

г)         властивого.

4.         Найкращим доказом справедливої вартості для аудитора є:

а)         існування опублікованих пропозицій цін на активному ринку;

б)         наявність письмових фактів про суттєві припущення управлінського
персоналу;

в)         розробка незалежних оцінок за справедливою вартістю;

г)         все відповіді вірні.

5.         Перевіряючи оцінки та розкриття інформації про справедливу
вартість аудитор оцінює:

а)         обґрунтованість припущень;

б)         наявність моделі оцінки;

в)         використання релевантної інформації;

г)         все відповіді вірні.

6.         Для користувача аудиторського звіту по фінансовій звітності, якого
слід запевнити, що аудитор якісно підійшов до вивчення всіх операцій і подій,
необхідно:

а)         зазначити дату висновку як дату закінчення перевірки;

б)         дати роз'яснювальний параграф, де вказати, що події після складання не
вивчалися;

в)         взяти пояснення від персоналу, що всі події та операції відображено у
обліку та звітності;

г)         всі відповіді вірні.

7.         Якщо існують такі випадки, як незгода з приводу облікової політики, то
негативна думка висловлюється в разі:

а)         невідповідності методів обліку;

б)         недостатності розкриття інформації;

в)         невідповідного розкриття інформації;

г)         обмеження обсягу перевірки.

8.         При завданні з надання впевненості до критеріїв можуть відносити:

а)         посадові інструкції;

б)         норми убутку;

в)         плани розвитку фірми;

г)         всі відповіді вірні.

9.         До тверджень фінансової звітності не відносяться:

а)         існування;

б)         реальність;

в)         повнота;

г)         наявність.

10.       Яка з характеристик респондента не впливає на достовірність доказу,
наданого зовнішнім підтвердженням:

а)         підпорядкованість;

б)         компетентність;

в)         повноваження;

г)         незалежність.