Питання для повторення

Що таке аудиторські послуги?

Дайте визначення аудиту.

Назвіть основні елементи визначення аудиту.

Що належить до супутніх послуг?

Що означає оглядова перевірка?

Що таке узгоджені процедури?

Що передбачає та має на меті підготовка інформації?

Чи завіряє аудитор фінансову звітність?

У чому полягає роль незалежного аудиту?

Причини виникнення неточностей у фінансовій звітності.

У чому полягають функції аудитора?

Чи дає аудит гарантію, що фінансовий звіт не містить суттєвих помилок?

Чим обумовлені обмеження можливостей аудиту?

Що означає феномен "розриву очікувань"?

Дайте визначення постулатам аудиту.

Охарактеризуйте постулати аудиту.

Яку мету мають постулати аудиту?

Що належить до загальних принципів аудиту?

Як можна визначити аудиторські стандарти?

У чому полягає значення стандартів?

В чому необхідність МСА?

Який характер мають МСА?

Чи є МСА нормативними документами?

В чому полягає призначення та застосування МСА?

Чи може аудитор відступити від МСА?

Що є об'єктами стандартизації аудиту?

Як застосовують МСА різні держави?

Які організації займаються підготовкою та розробкою МСА?

У чому полягає місія МФБ?

У чому полягає діяльність КМАП?

Які процедури розробки вміщують в себе МСА?

Які постійні комітети, окрім КМАП, Ради МФБ, ви знаєте?

Ким і коли було прийнято Кодекс етики професійних бухгалтерів (аудиторів)?

Що таке Кодекс професійної етики?

Яка мета аудиторської професії і в чому вона полягає?

Які основні вимоги ставляться до професії аудитора?

Які складові частини містить Кодекс етики?

Які фундаментальні принципи аудиторської етики визначені в Кодексі?

Який характер мають мета та фундаментальні принципи Кодексу?

Яке призначення мети та фундаментальних принципів Кодексу?