Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудитор був призначеним керівником групи, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності ПАТ "Добробут". За звітний рік ПАТ отримало 12 млн. грн. чистого прибутку. Відомо, що дружина аудитора-керівника групи володіє 12% акцій ПАТ "Добробут" вже багато років.

Чи варто аудитору приймати завдання на аудит? Відповідь обґрунтуйте із застосуванням Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ситуація 2.

Аудитор-приватний підприємець надає послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Промінь".

Керівництво звернулось з пропозицією до аудитора, щоб той надав аудиторський висновок про фінансову звітність, який необхідно подати у банк для отримання довгострокового кредиту. Керівництво ТОВ обґрунтовує своє звернення тим, що аудитору відомі всі обставини підприємницької діяльності та зміст фінансової звітності, а також, те що банком встановлені мінімальні терміни (два тижні) для подання аудиторського висновку на розгляд кредитного комітету.

Чи варто аудитору приймати пропозицію? Відповідь обґрунтуйте із застосуванням Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ситуація 3.

Аудиторська фірма "Професіонал" має частку у статутному фонді ТОВ "Поліпласт" в розмірі 25 %. Аудиторська фірма протягом останніх п'яти років здійснює аудит фінансової звітності ПАТ "Альянс", в свою чергу який 60 % у статутному фонді ТОВ "Поліпласт".

Беручи до уваги тривалі ділові стосунки між аудиторською фірмою та ПАТ "Альянс", а також високій рівень професіоналізму працівників аудиторської фірми, керівництво ПАТ "Альянс" звернулося до аудиторської фірми з пропозицією провести аудит фінансової звітності ТОВ "Поліпласт".

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора, якщо так - запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Ситуація 4.

В процесі здійснення процедур перевірки аудитором встановлено значні порушення принципів обліку, закріплених в обліковій політиці, відсутність належної системи контролю, про що у встановленій формі було письмово попереджено керівництво підприємства. Як наслідок, управлінським персоналом було попереджено аудитора щодо можливого перегляду суми гонорару.

Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійній незалежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.

Ситуація 5.

ТОВ "Аудит-сервіс" проводить аудит фінансової звітності підприємства протягом останніх п'яти років.

За наслідками податкової перевірки повноти та своєчасності сплати податків працівниками ДПІ було визначено велику суму недоїмки по несплачених податках. На підставі цього факту в ході процесуальних дій у аудиторської фірми вимагають робочу документацію, але керівництво прийняло рішення її не надавати, поклавшись на те що воно не має права розголошувати інформацію, яка було отримана в процесі аудиту.

Визначте професійну етичну загрозу, яка може виникнути, та запропонуйте шляхи до її вирішення.