TEMA 8. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ, НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ЕТИКИ 8.1. СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ, НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ЕТИКИ

Стандарти аудиту формують єдині основні вимоги до його якості, надійності та забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатів аудиторської перевірки при їх дотриманні. Аудиторські стандарти є підставою для вирішення спірних питань, які можуть виникати між аудитором і замовником, та встановлення ступеня відповідальності аудиторів. Вони забезпечують:

високу якість аудиторських перевірок;

впровадження    в    аудиторську    практику    нових    наукових досліджень;

допомогу   користувачам   у   розумінні   процесу   аудиторської перевірки;

високий громадський імідж професії;

допомогу аудитору у веденні переговорів з клієнтом;

зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

У 1977 р. з метою розвитку аудиту та координації роботи бухгалтерів-аудиторів у світовому масштабі була заснована Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ). У її межах створено постійно діючий Комітет міжнародної практики аудиту (КМПА) при раді МФБ. З 1 квітня 2002 р. КМПА перейменований у Раду з МСА та надання впевненості (РМСАНВ). Основними завданнями РМСАНВ є розробка і випуск:

Міжнародних стандартів аудиту;

Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ);

Міжнародних стандартів супутніх послуг (МССП).


Структура Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, переглянутих у 2006 році, наведена у табл. 8.1.

1|2                                            1            3

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА

 

Передмова до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та супутніх послуг

грудень 2005 р.

 

Глосарій

грудень 2005 р.

 

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості

01.01.2005

АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

100-999 Міжнародні стандарти аудиту (МСА)

100-199 ВСТУПНА ЧАСТИНА

120

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту

Відкликано в грудні 2004 р.

200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

200

Загальні завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту

02.10.2008

210

Умови завдань з аудиторської перевірки

31.12.2001

220

Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації

31.12.2001

230

Документація з аудиторської перевірки

15.06.2006

240

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської перевірки фінансових звітів

31.12.2006

250

Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів

15.12.2004

260

Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу

15.12.2004

300-499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ

300

Планування аудиту фінансових звітів

31.12.2006

310

Знання бізнесу

Відкликано в грудні 2004 р.

315

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання та його середовища

31.12.2006

320

Суттєвість у плануванні та здійсненні аудиту

02.10.2008

330

Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків

31.12.2006

400

Оцінка ризиків та внутрішній контроль

Відкликано в грудні 2004 р.

401

Аудит в середовищі комп'ютерних інформаційних систем

Відкликано в грудні 2004 р.

402

Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги

15.12.2004

450

Оцінка викривлень, виявлених в ході аудиту

02.10.2008

1|2                                            1            3

500-599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

500

Аудиторські докази

15.12.2004

501

Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей

15.12.2004

505

Зовнішні підтвердження

15.12.2004

510

Перше завдання: залишки на початок періоду

15.12.2004

520

Аналітичні процедури

15.12.2004

530

Аудиторська вибірка

02.10.2008

540

Аудиторська перевірка облікових оцінок

15.12.2004

545

Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації

15.12.2004

550

Зв'язані сторони

15.12.2004

560

Подальші події

15.12.2004

570

Безперервність

15.12.2004

580

Пояснення управлінського персоналу

15.12.2004

600-699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ

600

Використання роботи іншого аудитора

31.12.2001

610

Використання роботи внутрішніх аудиторів

02.10.2008

620

Використання роботи експерта

15.06.2005

700-799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТНІСТЬ

700

Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення

31.12.2006

701

Модифікація висновку незалежного аудитора

31.12.2006

705

Зміни до висновку у звіті незалежного аудитора

02.10.2008

706

Пояснювальні параграфи та інші пояснення у звіті незалежного аудитора

02.10.2008

710

Порівняльні дані

15.12.2004

720

Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти

15.12.2004

800-899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ

800

Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення

31.12.2001

1|2                                            1            3

1000-1100 Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА)

1000

Процедури міжбанківського підтвердження

 

1001

Середовище ІТ: автономні персональні комп'ютери

Відкликано в грудні 2004

1002

Середовище ІТ: інтерактивні комп'ютерні системи

Відкликано в грудні 2004

1003

Середовище ІТ: системи баз даних

Відкликано в грудні 2004

1004

Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів

31.12.2001

1005

Особливості аудиту малих підприємств

31.12.2001

1006

Аудит фінансових звітів банків

31.12.2001

1007

Повідомлення інформації управлінському персоналові

Відкликано в червні 2001 р.

1008

Оцінка ризику та внутрішній контроль: характеристики та особливості в КІС

Відкликано в грудні 2004 р.

1009

Комп'ютеризовані методи аудиту

Відкликано в грудні 2004 р.

1010

Вивчення питань, пов'язаних з охороною довкілля, при аудиторській перевірці фінансових звітів

 

1011

Наслідки питання «2000 року» для управлінського персоналу та аудиторів

Відкликано в червні 2001р

1012

Аудит похідних фінансових інструментів

31.12.2001

1013

Електронна комерція: вплив на аудиторську перевірку фінансових звітів

31.12.2001

1014

Надання висновків аудиторами про відповідальність фінансової звітності Міжнародним стандартам

31.12.2001

2000-2699 Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО)

2400

Завдання з огляду фінансових звітів (раніше МСА 910)

31.12.2001

2410

Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання

15.12.2006

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3000-3699 Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ)

3000-3399 ЗАСТОСОВУВАНІ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

3000

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

01.01.2005

3400-3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР

3400

Перевірка прогнозної фінансової інформації (раніше МСА 810)

31.12.2001