Практичні ситуації

Ситуація 1.

01.012009 р. компанія "Міллер і Ко" сплатила 1920000 грош. од. за 60000 акцій корпорації "Інтернет-технології" та придбала 45 % прав голосу простих   акцій   і,   відповідно,   істотний   вплив.   Корпорація   "Інтернет­технології" розподілила дивіденди (2,50 грош. од. за акцію) за 2009 р. і відобразила у звітності прибуток 670000 грош. од.

Яку суму складе залишок по рахунку "Інвестиції у "Інтернет-технології" на 31.12.2009 р.?

Ситуація 2.

На протязі 2009 р. корпорація "Всесвітня павутина" придбала 30 % простих акцій, що знаходяться в обігу, у корпорації "Інтернет" за 1200000 грош. од. Ця інвестиція надала можливість корпорації "Всесвітня павутина" істотно впливати на політику "Інтернет". Активи корпорації "Інтернет" на дату придбання були відображені в сумі 6400000 грош. од., зобов'язання -3000000 грош. од. Будь-яке перевищення вартості придбання над вартістю інвестиції в корпорацію "Інтернет" віднесено на гудвіл. У 2008 р. корпорація "Інтернет" відобразила чистий прибуток 600000 грош.од., за 2009 р. - чистий прибуток 750000 грош. од. Дивіденди в сумі 200000 грош.од. були виплачені за кожний з цих років.

Яку суму буде відображено в балансі по статті "Інвестиції в "Інтернет" на 31.12.2009 р.?

Ситуація 3.

Корпорація А володіє 30% акцій корпорації Б і застосовує метод участі в капіталі. На протязі поточного року корпорація А придбала запаси собівартістю 66000 грош. од. і потім продала їх корпорації Б за 120000 грош. од. На кінець року запаси вартістю 24000 грош. од. все ще знаходились в розпорядженні корпорації Б.

Яку суму нереалізованого прибутку повинна відобразити корпорація

А?

Ситуація 4.

У січні 2009 р. корпорація "Кока-Кола" придбала 40000 (40 %) простих акцій корпорації "Аква", сплативши 800000 грош. од. Гудвіл та інші витрати, зв'язані з інвестицією, відсутні. Корпорація "Кока-Кола" здійснює істотний вплив на корпорацію "Аква" На протязі 2009 р. корпорація "Аква" відобразила прибуток 200000 грош. од. і сплатила дивіденди 80000грош. од. В січні 2010 р. корпорація "Кока-Кола" продала 5000 акцій за 125000 грош. од.

Який залишок на рахунку "Інвестиції" буде відображено в балансі після реалізації акцій?

Ситуація 5.

Корпорація "Сатурн" випустила прості акції в обмін на прості акції корпорації "Альянс" при об'єднанні бізнесу. На дату об'єднання корпорація

"Сатурн" мала землю з балансовою вартістю 480000 грош. од. і справедливою вартістю 620000 грош. од. Корпорація "Альянс" мала землю з балансовою вартістю 170000 грош. од. і справедливою вартістю 190000 грош. од.

Яку суму слід відобразити по статті "Земля" в консолідованому балансі, підготовленому на дату об'єднання?

Ситуація 6.

Компанія "Лідер" готує свою фінансову звітність відповідно МСБО. Виникла проблема з розкриттям в фінансовій звітності інформації про пов'язані сторони. Додаткова інформація:

Два найбільших акціонери компанії "Лідер": компанія "Преміум", яка володіє 40 % акцій, і громадянин Прутков, який володіє 15 % акцій. Одночасно громадянин Прутков є акціонером копанії "Преміум", якому належить 80 % акцій. Жоден інший акціонер не володіє більш, ніж 2 % акцій.

Корпорація "Бренд" має декілька багатопрофільних компаній, які здійснюють торгівлю і надання послуг як зовнішнім замовникам, так і між собою. Виручка від торгівельних операцій всередині групи складає за період $5 млн.. Між собою підприємства, які входять в корпорацію, здійснюють операції за звичайними цінами, тільки автопослуги здійснюються з 10 % надбавкою до собівартості, хоча для зовнішніх замовників націнка 25 %. Загальний дохід групи за минулий фінансовий рік становить $80 млн.

Фірмі "Індіго" переданий у фінансову оренду цех по виготовленню столярних виробів, орендні платежі встановлені на 30 % нижче, ніж вартість подібних послуг. Сума орендних платежів становила $30000. Комунальні послуги фірми сплачуються за рахунок основного підприємства компанії, на території якого знаходиться фірма. Фірма реалізує корпорації столярні вироби. Вартість реалізації на 20 % перевищує звичайну ціну купівлі таких виробів. Вартість закупівлі в звітному періоді становила $200 тис. Основний засновник фірми "Індіго" син генерального директора одного з підприємств, яке входить в групу.

4.         Недавно корпорація "Бренд" підписала договір про надання
юридичних послуг, вартість якого складає $100 тис. за рік, з компанією
"Адвокат плюс", працівником якої є дружина фінансового директора.
Договір був укладений за результатами тендера.

Розкрити інформацію у відповідності з МСБО 24.
Виручка чотирьох сегментів, не відповідає кількісним порогам звітних сегментів. Вони включають управління нерухомістю, оренду електронного обладнання, консалтинг по програмному забезпеченню і оренду складських приміщень

Сегмент фінансової діяльності отримує більшу частину своїх доходів і відсотків. Управління в основному оцінює результати діяльності даного сегмента на нетто-основі. Тому процентні доходи і витрати, даного сегмента представлені згорнуто.


Скласти звіт за операційними сегментами.


Ситуація 9.

ПАТ "Лайт" є стійкою промисловою компанією. 70% її капіталу належить компанії "Будінвест". За 2009 рік ПАТ "Лайт" здійснила деякі господарські операції:

1.         В січні 2009 року ПАТ "Лайт" придбало велику партію обладнання в
компанії "Лізинг" на умовах лізингу. Лізингові платежі за умовами договору
повинна здійснюватись протягом 10 років з дати придбання.

ПАТ "Лайт" в лютому 2009 р. оголосило конкурс на вибір підрядника для будівництва нової будівля ремонтного цеху. Конкурс виграла компанія, більша частина якого належить дружині основного акціонера компанії "Будінвест".

В червні 2008 року ПАТ "Лайт" застрахувало свої автомобілі в страховій компанії "Оранта". Дочка комерційного директора ПАТ "Лайт" є страховим агентом даної страхової компанії, але в укладенні даного договору участі не брала.

В серпні 2009 року ПАТ "Лайт" виграло тендер на отримання державного замовлення на здійснення транспортних перевезень протягом 2010 року. Виконання договору дозволить збільшити виручку компанії більше, ніж в два рази.

Яка інформація підлягає розкриттю у відповідності з вимогами МСБО 24?