Практичні ситуації

Ситуація 1.

Впродовж звітного періоду компанія "Інвестор" придбала наступні фінансові активи:

1.         Акції компанії "Світ" на суму $ 50000 з метою наступного
перепроажу, яка прийняла рішення обліковувати за справедливою вартістю з
віднесенням змін на прибуток/збиток. Справедлива вартість акцій на кінець
періоду склала $ 45000.

2.         Акції компанії "Місяць" на суму $ 30000 і враховує їх як ті, що є в
наявності для продажу. Справедлива вартість на кінець звітного періоду
складала $33000. Окрім цього, компанія перерахувала належні дивіденди в

сумі $2000.

Відобразитити дані операції у фінансовому обліку і звітності підприємства на дату звітності.

Ситуація 2.

1 січня 2009 року компанія випустила 1000 шт. 3-х річних, 10% облігацій за номінальною вартістю $ 1000 за облігацію, відсотки виплачуються один раз в кінці року.

Відобразити, яким чином дана облігація буде представлена у фінансовій звітності підприємства на 31.12.2009 р.

Ситуація 3.

1 січня 2009 року компанія випустила 1000 шт. 10 % облігацій за номінальною вартістю $1000 за облігацію, термін погашення через 3 роки. Ринкова ставка відсотка на момент випуску складала 12 %.

Відобразити, яким чином дана облігація буде представлена у фінансовій звітності підприємства на 31.12.2009 р.

Ситуація 4.

1 січня 2009 року компанія випустила облігації номінальною вартістю $ 50000. Облігації були розміщені з 16 % дисконтом від номіналу, окрім цього витрати на випуск склали $ 2000. По облігаціях виплачуються 31 грудня кожного року 5 % від номіналу.

Облігації мають бути погашені через 5 років з премією $ 4611. Ефективна відсоткова ставка складає 12 %.

Відобразити, яким чином дана облігація буде представлена у фінансовій звітності підприємства на 31.12.2009 р.

Ситуація 5.

Компанія 1 квітня 2009 р. емітувала привілейовані акції на суму $ 14000. Дивіденди виплачуються 31 березня кожного року. Акції мають бути погашені за $ 24500 31 березня 2013 р. Ефективна ставка відсотків по позиках складає 15% річних.

Відобразити, яким чином дана привілейована акція буде представлена у фінансовій звітності підприємства на 31.12.2009 р.

Ситуація 6.

1 січня 2008 року компанія емітує 3000 конвертованих облігацій номінальною вартістю $ 500. Відповідно, до випуску облігації можуть бути конвертовані з розрахунку 10 облігацій на 1 звичайну акцію.

Відсотки виплачуються щорічно, після закінчення року по номінальній відсотковій ставці 10 %.

Переважна ринкова відсоткова ставка на дату емісії облігацій складала

15 %

Облігації мають бути погашені 31 грудня 2012 року. Проте облігації були частково у розмірі 60 % погашені 31.12.2009 р.

Розрахувати вартість, за якою облігації відображатимуться у фінансовій звітності компанії при первісному визнанні, і відобразити в обліку порядок конвертації облігацій.

Ситуація 7.

Компанія планує здійснити значну інвестицію в акції в Європі до кінця 2010 року. За останніми даними вартість даної інвестиції дорівнює 230 млн євро, кошти необхідно мати 31 березня 2010 року. Проте на момент звітної дати компанія ще не уклала договір на купівлю акцій.

Компанія має намір забезпечити дану інвестицію в доларах США. Тому 31 серпня 2009 року компанія уклала договір на купівлю 230 млн євро за $280 млн з датою постачання 30 березня 2009 року. 31 грудня 2009 року обмінний курс був такий, що даний договір був прибутковим для компанії і його справедлива вартість склала $1500 тис.

Покажіть, як інвестиції в акції і договір на купівлю валюти будуть включені в звіт про фінансовий стан компанії на 31 грудня 2009 року. Вкажіть, як будь-яка зміна в балансовій вартості буде відображена в звіті про зміни в капіталі і (або) в звіті про сукупний дохід за рік до 31 грудня 2009 року. Вам слід робити посилання на відповідний МСФЗ, де це необхідно.