Питання для повторення

Яка сфера застосування  МСБО  37  "Забезпечення,  непередбачені зобов'язання та непередбачені активи"?

Що таке забезпечення? Чим воно принципово відрізняється від інших зобов'язань?

Які види забезпечень Ви знаєте?

Що таке конструктивне зобов'язання? Чим воно відрізняється від юридичного зобов'язання?

Які умови визнання забезпечень?

Як первісно оцінюються забезпечення? Які фактори повинні бути враховані при первісній оцінці?

Як впливає ризик на величину забезпечення?

Чи змінюється первісна оцінка забезпечень?

Чи впливають події після дати балансу на оцінку забезпечень?

Якщо більше немає необхідності погашати зобов'язання, під яке створювалося забезпечення, як слід вчинити із забезпеченням?

Якими записами слід відображати створення забезпечення, зміну його оцінки на звітну дату, використання і списання?

Чи  можна  капіталізувати  витрати,  визнані  в  момент  створення забезпечення?

Що таке реструктуризація? Наведіть приклади подій, які можуть призвести до реструктуризації.

За яких умов визнають забезпечення витрат на реструктуризацію?

У якому випадку рішення про реструктуризацію, прийняте на звітну дату, не створює конструктивне зобов'язання?

У чому особливості оцінки забезпечення витрат на реструктуризацію?

Що таке обтяжливий контракт?

У яких випадках створюють забезпечення витрат по обтяжливих контрактах?

Що таке непередбачені зобов'язання? Як їх слід визнавати?

За  яких   умов   непередбачене   зобов'язання   може   бути   визнано забезпеченням?

Які особливості оцінки непередбачених зобов'язань?

Коли (у яких випадках) розкривається інформація про непередбачені зобов'язання?

Що   таке   непередбачений   актив?   У   яких   випадках   виникають непередбачені активи?

Які особливості оцінки непередбачених активів?

Що можна сказати про визнання непередбачених активів? В яких випадках слід розкривати інформацію про непередбачені активи?

Яка сфера застосування МСБО 19 "Виплати працівникам"?

На які виплати працівникам поширюється дія МСБО 19 "Виплати працівникам"?


Які категорії виплат працівникам Ви знаєте?

Що таке компенсації за відсутність?

За яких умов можлива достовірна оцінка зобов'язання щодо програм розподілу прибутку чи преміювання?

Які передбачені виплати по закінченні трудової діяльності?

Який метод застосовується при оцінці теперішньої вартості зобов'язання за визначеними виплатами та пов'язаної з ними вартості поточних послуг?

Які Ви знаєте актуарні припущення?

З чого складається дохід від активів програми?

Як визначаються актуарні прибутки та збитки?

Яка інформація щодо програм виплат по закінченні трудової діяльності підлягає розкриттю у фінансовій звітності?

З чого складаються виплати працівникам при звільненні?

Яка сфера застосування МСБО 26 "Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення"?

Які види програм пенсійного забезпечення Ви знаєте?

Яку інформацію повинен містити звіт програми пенсійного забезпечення з визначеним внеском?

З чого складається звіт програми пенсійного забезпечення з визначеною виплатою?

Що таке чисті активи, наявні для виплат?

Що таке актуарна теперішня вартість обіцяних пенсій?

Як визначається актуарна теперішня вартість обіцяних пенсій?

Яка інформація щодо програм пенсійного забезпечення підлягає розкриттю у фінансовій звітності?