Практичні ситуації

Ситуація 1.

Визначити, яка величина забезпечення на реструктуризацію для підприємства, яке вирішило скоротити сегмент бізнесу, розробило план скорочення, повідомило всіх зацікавлених осіб і планує понести наступні витрати:

компенсація персоналу в зв'язку зі звільненням - 30000 грош. од.;

переміщення звільненого в зв'язку з реструктуризацією персоналу в інший регіон - 8000 грош. од.;

витрати на дослідження можливості продажу непотрібного після реструктуризації обладнання - 2000 грош. од.;

витрати на перепідготовку персоналу, звільненого в зв'язку з реструктуризацією, - 4000 грош. од.;

компенсація покупцям за несвоєчасне розірвання договорів - 30000 грош. од.

Ситуація 2.

У грудні поточного року у компанії виникло зобов'язання, яке підлягає погашенню тільки через три роки. Його сума чітко визначена і дорівнює 3000000 грош. од. Компанія створила забезпечення для покриття зобов'язання. Для цієї ситуації керівництво вважає прийнятною ставку дисконту на рівні 15 %.

Які фінансові витрати очікуються в наступному році в зв'язку зі зміною оцінки забезпечення через фактор часу?

Ситуація 3.

Автомобільний завод здійснив випуск нової марки автомобілів. Була продана перша дослідна партія. В процесі додатково проведеного випробування виявлено серйозний дефект в стерновому керуванні. Всім покупцям було запропоновано повернути автомобілі для безкоштовного усунення дефекту. Витрати на усунення згідно прогнозу складуть 300000грош. од. Частина кермового механізму, як комплектуюча деталь, постачається ззовні. Постачальник визнав рекламацію, погодився відшкодувати вартість неякісних поставок, яка складе 100000 грош. од.

Яка оцінка забезпечення?

Ситуація 4.

Компанія "Electrostrategy" повинна усунути серйозну аварію електронного обладнання на важливій ділянці підприємства, яке вона збудувала для споживачів. Якщо обладнання буде відремонтоване з першої спроби, вартість ремонту ймовірно складе €800. Якщо буде потрібна друга спроба, вартість ремонту ймовірно складе лише €400, оскільки велику частину дослідної роботи вже зроблено. Однак, якщо буде потрібна третя спроба, вартість ремонту ймовірно складе €1,400, оскільки буде потрібна заміна усіх частин.

На основі минулого досвіду зроблено оцінку, згідно з якою ймовірність відремонтувати обладнання з першої спроби складає 70%. Існує 90% ймовірність того, що обладнання може буде відремонтоване упродовж двох спроб і, фактично, упевненість у тому, що знадобиться не більше трьох спроб для того, щоб досягти успішного результату.

Треба оцінити очікувану вартість, яка може бути забезпечена.

Ситуація 5.

Компанія "Oily" експлуатує бурову платформу у Каспійському морі. З 1 січня 2009 року вона почала використовувати новий метод буріння, який є більш ефективним, і передбачає використовувати цей метод упродовж 10 років, допоки не буде вичерпано увесь запас нафти. Однак дослідження свідчить про те, що існує ризик витікання значного обсягу нафти у море. Ймовірність витікання у будь-який час 12-місячного періоду складає 20%. Вартість його очищення коливатиметься у межах €30 млн. - €100 млн., залежно від обсягу витікання.

Як компанія "Oily" має відобразити цю інформацію у своїй звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2009 року?

Ситуація 6.

Компанія займається видобутком руди. На початку 2007 р. був розпочатий видобуток на новому родовищі. Планується добути 6,5 млн. тонн руди за 4 подальших роки (1 млн. т. в 1 2 млн.т. у другий і третій і 1,5 млн.т в останній рік) після чого в компанії зобов'язання привести в належний стан територію, за попередніми оцінками витрати на відновлення території складуть $ 600 тис. Для видобутку було придбано устаткування вартістю $ 30 млн. В кінці періоду видобутку очікується, що витрати на виведення експлуатації складуть $ 5 млн. Ставка дисконтування складає для компанії 15%.

Визначити, яким чином дана подія буде відображена у фінансовій звітності підприємства на кінець 2007-2009 р.

Ситуація 7.

Компанія "АСАТ" створила для своїх працівників пенсійний фонд зі
встановленими виплатами. Щорічно пенсійна програма переглядається.
Актуарії підприємства підготували наступну інформацію:       

 

 

2007 р.

2008 р.

2009 р.

$

$

$

Дисконтована вартість зобов'язань програми на 01.01

1700

1900

2100

Справедлива вартість активів програми на 01.01.

1700

1800

1950

Вартість поточних послуг програми

150

160

180

Перераховані до фонду внески

90

100

110

Виплачені з фонду засоби

80

95

70

Непризнаний актуарний збиток на 01.01

150

 

 

Очікувана прибутковість активів

12%

11%

11%

Ставка дисконтування

10%

10%

12%

Дисконтована вартість зобов'язань програми на 31.12

1900

2100

2000

Справедлива вартість активів програми на 31.12.

1800

1950

2100

За даними підприємства оціночний термін роботи співробітників в середньому складає 10 років.

Відобразити зобов'язання і витрати підприємства за пенсійною програмою в звітності за 2007-2009 рік.

Ситуація 8.

Підприємство "Mouse" погоджується вносити 5% від загальної винагороди працівникам до програми пенсійного забезпечення кожного періоду.

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2009 р., підприємство виплатило заробітну плату загальною сумою € 10,5 мільйонів. Премія у € 3 мільйонів, основана на доході за період, була сплачена працівникам у березні 2010 р.

Підприємство сплатило € 510000 до програми на 31 грудня 2009 р. Слід підрахувати загальні витрати на послуги працівників та суми, які відображатимуть у звіті про фінансове становище (балансі) на 31 грудня

2009 р.

Ситуація 9.

Виплати працюючим та майбутнім працівникам за пенсійною програмою збільшуються на 2 % - 2,5 % від заробітної плати на кінець кожного року, починаючи з 01.01.2009 р. Це набуває чинності за умови 5-річного мінімального строку надання послуг.

Актуарій обчислює, що додаткове зобов'язання щодо вартості раніше наданих послуг, створене цим рішенням, дорівнює € 500000, а € 150000 з цієї суми стосується працівників, які ще не виконали умову мінімального строку надання послуг (у середньому вони відпрацювали на підприємстві 2 роки станом на 01.01.2009 р.).

Як підприємство відображатиме це в звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2009 р.?

Ситуація 10.

Працівник поступає на роботу на підприємство 01.01.2009 р.; очікується, що він вийде на пенсію 31.12.2011 р. Програма пенсійного забезпечення з визначеною виплатою підприємства передбачає пенсію з часу виходу працівника на пенсію до його смерті. Рекомендації актуаріїв полягають в тому, за очікуванням, працівник отримуватиме нараховану пенсію протягом 9 років після виходу на пенсію. Пенсійні зобов'язання, нараховані за кожний додатковий рік надання послуг, дорівнюють € 7268.

Ігноруючи ймовірність того, що працівник може залишити роботу раніше чи пізніше, обчисліть витрати, які слід навести у звіті про прибуток або збиток (вартість поточних послуг та витрати на відсотки), та зобов'язання, які слід навести у звіті про фінансове становище (балансі) протягом трьох наступних років до 31 грудня 2011 р.

Припускається, що ставка дисконту становить 10% (припустіть, що ви зробили інвестиції в облігації високої якості з низьким ризиком, які приносять 10% річних).