Практичні ситуації

Ситуація 1.

Впродовж 2008 року компанія "Сіті" змінила облікову політику відносно обліку витрат на розробки, безпосередньо пов'язані з роботою виробничої лабораторії. У попередні роки компанія "Сіті" капіталізувала такі витрати. Тепер компанія вирішила відображати витрати на розробки як витрати звітного періоду, а не капіталізувати їх.

Керівництво вважає, що нова політика краща, оскільки приведе до прозорішого відображення фінансових витрат і погоджує з місцевою галузевою практикою, яка робить звіти компанії більш порівнянними.

Залишок капіталізованих витрат на розробку на початок 2008 р. складав $2000. Компанія капіталізувала витрати на розробки в 2008 році в сумі $5 000 і $ 9000 витрат понесла впродовж періоду до 2009 р.


Амортизація даних витрат на розробку виробничої лабораторії склала в період до 2008 р. $500 і в 2008 р. - $ 1200. Амортизація за 2008 р. не нараховувалася, оскільки витрати на розробку враховувалися відповідно до нової облікової політики. Звіт про сукупний дохід за 2008 рік містить, зокрема, такі показники:

Нерозподілений прибуток на початок 2007 років була $20 000, а на кінець цього року складала $50 750. Ставка податку на прибуток в 2007-2008 роках була 25%. Компанія "Сіїі" має акціонерний капітал на суму $ 50 000. Інших статей власного капіталу, окрім нерозподіленого прибутку, немає. У облікових регістрах компанії за 2008 рік відображають наступні показники:

регістрів і

Показник

Сума, $

Доходи

170 000

Витрати

110 000

Прибуток до податку на прибуток

60 000

Податок на прибуток

15 000

Прибуток

45 000

Відобразити ретроспективне вживання зміни облікової політики відносно витрат на розробки в звітності компанії "Сіп".

Ситуація 2.

Підприємство "Нейл" займається експортно-імпортними операціями. Є така інформація станом на 31.12.2008 р. (курс грн. до долара 8,0, до євро 12,2):

01.03.2008 р. був отриманий 3-річний, 15% кредит в доларах на суму 5000. Курс на момент здобуття складав 8,1 грн. Відсотки платяться раз на рік.

30.11.2008 р. були придбані товари на суму 24000 дол. Курс - 8,05. На кінець року 50% товару ще не сплачено.

15.12.2008 р. отриманий автомобіль вартістю 50000 євро. Курс -12,15. Оплата буде здійснена в січні наступного року. Автомобіль ще не відображений в обліку.

0112.2008 р. відвантажені товари на суму 4000 дол. По курсу 7,85. Розрахунок за товари буде проведений в лютому шляхом взаємозаліку за надані послуги.

10.10.2008 р. було перераховано за товари аванс у розмірі 6000 євро, який складає 50% вартості, курс - 12,05. Товари повністю отримані 15 грудня. Кредиторська заборгованість за отриманий товар на звітну дату ще не погашена.

Показати, як кожна з операцій буде відображена у фінансовій звітності підприємства на 31.12.2008 р.

Ситуація 3.

Компанія "Омега" складає звітність за 2008 р. дата затвердження звітності 20 квітня 2009 р. Маємо наступну інформацію:

1. 15 травня 2009 р. один з дебіторів компанії був визнаний банкрутом. Його заборгованість в сумі 15000 грн. включена в заборгованість за станом на звітну дату.

В кінці року в запаси підприємства були включені деталі вартістю 3000 грн. 20 лютого 2009 р. ці деталі були реалізовані за 2500 грн.

1 квітня 2009 р. компанія випустила в обіг додаткові акції в сумі 230000 грн.

10 січня 2009 р. пожежею було знищено будівлю складу. Балансова вартість якого складала 35000 грн. Страхова компанія пообіцяла виплатити страхову суму.

В лютому 2009 р. були оголошені дивіденди за підсумком роботи за 2008 р.

В лютому 2009 р. було встановлено, що частина запасів на суму 15000 грн. на віддаленому складі ніколи не включалась в дані фінансової звітності через недбалість робітників.

Вкажіть, яким чином вище перелічені події найдуть своє відображення у фінансовій звітності компанії.