Питання для повторення

а)         Що таке Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)? Які
цілі їх розробки? У чому їх переваги? У чому недоліки?

б)         Поясність співвідношення понять "Міжнародні стандарти фінансової
звітності" (МСФЗ) та "Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку" (МСБО).

в)         Які цілі Ради з МСБО? Яка її організаційна структура?

г)         Що таке концептуальна основа міжнародних стандартів? Яка її ціль і
які питання розглядаються в концептуальній основі?

д)         Який склад фінансового звіту (які компоненти до нього входять)?

е)         На звіти підприємств яких галузей і форм власності поширюється
концептуальна основа?

ж)        Хто є користувачем фінансової інформації? Які інформаційні
потреби різних груп користувачів?

з)         З якою метою складаються фінансові звіти? Які рішення можуть
бути прийняті на основі фінансових звітів?

и)         Які фактори впливають на фінансовий стан підприємств?

к) Які основні припущення покладені в основу складання фінансових звітів?

л)   Які   якісні   характеристики   фінансових   звітів   передбачені   в

концептуальній основі? м)  Які елементи  фінансових звітів  Ви  можете  назвати?  В яких

фінансових звітах вони представлені? н)   Що таке активи? Які їх характерні риси?

о)   Що таке зобов'язання? Які шляхи виникнення зобов'язань Ви

знаєте? Які шляхи погашення зобов'язань? п)   Що таке доходи? р)   Що таке витрати? с)   Що означає термін "визнання"?

т) Які критерії виділяють у концептуальній основі для визнання статті? Назвіть критерії для визнання кожного елемента фінансової звітності.

у)   Що означає термін "оцінка" в бухгалтерському обліку? Які оцінки

використовуються у фінансовій звітності? ф)  Які концепції капіталу розглядаються в концептуальній основі? В

чому їх суть?