ТЕМА 2. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ - ВИЗНАЧАЛЬНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 2.1. Етапи розвитку місцевих бюджетів України

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в еко­номічній системі держави. В них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів, які є найбільш чисельною лан­кою бюджетної системи та відіграють важливу роль у перерозпо­ділі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, насамперед - соціальної спрямованості.


Етапи розвитку місцевих бюджетів України подано в табл. 2.1.