4. Наука як система знань. Основні види та ознаки науки.


ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ - може бути об"ект матеріального світу, явище, їх якості, зв'язок між явищами та якостями тощо,на які направлено дослідження.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ - це методологічна характеристика дослідження; усе те, що знаходиться в межах об'єкту дослідження.

МЕТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - досягнення основного результатуна основі всебічного, достовірного вивчення об"єкта дослідження, його структури, характеристик, зв'язків на основі розроблених в науці принципів і методів пізнання, а також впровадження їх у практику діяльності і отримання відповідного ефекту.

Емпіричні

полягають у відборі і ретельному вивченні фактів


Пізнавальні

завдання у

науковому дослідженні


Теоретичні

відтворюється механізм явищ або процесів, що дає можливість пояснити встановлені факти


 

Логічні

вирішуються при побудові теорії і роз­робці гіпотези, коли мають задоволь­нятися логічні гносеологічні вимоги


?    ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Визначить що включає "система наукових знань".

Які основні продукти отримує наука?

Назвіть основні етапи еволюції науки та дайте їм характеристику.

Відтворіть шлях створення наукової теорії.

Дайте визначення поняттям: "теорія", "наукова ідея", "принцип", "категорія" , "методологія" , "гіпотеза", "експеримент".

Що може бути об'єктом дослідження?

Які   пізнавальні   завдання   вирішуються   у   процесі наукового дослідження?