2. Виникнення науки та її еволюція

Перший етап НАУКА АНТИЧНОГО СВІТУ

першооснови хімії

основи математики

астрологія

астрономія

логіка і психологія

зоологія і ботаніка

мінералогія і географія

естетика і політика та ін.

Другий етап ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАУКИ

фізико-математичні

біосистеми та медицина

технології та виробництво

економіка та ін.

Третій етап СИСТЕМА НАУКОВИХ ЗНАНЬ (СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ)

ШЛЯХ СТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ


 


 

ТЕОРІЯ


узагальнення предметно-практичної діяльнос­ті людей, яке створює систему, де визначальному елементу субордінаційно підпорядковані всі інші, що пояснюють виникнення, взаємо-зв'язки, сутність і закономірність розвитку об'єкта дослідження.якісний стрибок думки, який є новим поясненням або змінює уявлення про певні факти чи явища


 

ПРИНЦИП


головне, вихідне положення наукової теорії, що виступає як перше і найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма систематизації знань


 


КАТЕГОРІЯ


найбільш загальні, фундаментальні поняття, які відбивають найбільш суттєві, всезагальні властивості явищ дійсності і пізнання


 


 

МЕТОДОЛОГІЯ


філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принци­пів світогляду до процесу пізнання і духовної творчості, синтез природно-наукових і філо­софських знань


 


 

ГІПОТЕЗА


науково обґрунтоване припущення, яке висувається для пояснення будь-якого процесу у первинному формулюванні, але після перевірки може виявитися істинним або хибним


 


 

ЕКСПЕРИМЕНТ


найбільш загальний емпіричний метод піз­нання, який не лише включає спостереження і вимірювання, а й здійснює перестановку, зміну об'єкта дослідження, виявляє вплив одного фактора на інший