1. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції


 

 

Наукова діяльність

постановка (виникнення) проблеми

побудова (залучення) гіпотез створення і впровадження нових методів дослідження узагальнення результатів

Наука - особлива форма людської діяльності яка склалася історично і має своїм результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, закони і методи дослідження на основі яких виявляються суттєві, найбільш важливі сторони та закономірності розвитку природи, суспільства і мислення

 Основний продукт наука отримує лише по завершенні науково-дослідницького циклу у вигляді законів і теорій

Головна мета науки -

отримання нових знань і використання їх у практичному освоєнні світу

Функції науки - призначення, роль наукового пізнання. Виділяють описову, прогностичну, проективно-конструкторську (технологічну) і інші функції.