4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 1. ОНЯТТЯ ПРО НАУКУ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ. НАУКА ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ.

План:

Поняття про науку, її сутність, цілі та функції.

Виникнення науки та її еволюція.

Теоретичні та методологічні принципи науки.

Наука як система знань. Основні види та ознаки наукового дослідження.

Ш    Література: 3, 4, 10, 15, 16

Ш Міні лексикон: Наука, система наукових знань, наукова діяльність, теорія, наукова ідея, принцип, категорія, методологія, гіпотеза, аналіз, синтез, експеримент, об'єкт дослідження, метод дослідження.