2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

№ зп

Назва теми

Всього годин

В тому числі

Лек­ції

Семі­нар

Практ зан.

Сам. робота

1

2

3

4

5

6

7

 

1 модуль

54

6

4

-

44

1

Поняття   про   науку   та її еволюція.  Наука як система знань.

11

1

 

 

10

2

Організація науково-дослідної роботи (НДР)

11

1

-

-

10

3

Застосування      методів у наукових дослідженнях

16

2

2

-

12

4

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

16

2

2

-

12

 

2 модуль

54

6

4

-

44

5

Раціональна організація праці в процесі наукового дослідження

16

2

2

-

12

6

Ефективність науково-дослід­них робіт: критерії та проблеми оцінки

9

1

 

 

8

7

Наукові та науково-педагогічні кадри

9

1

 

-

8

8

Загальні   вимоги   та правила оформлення НДР

20

2

2

-

16

 

Всього

108

12

8

-

88