8.3. Рецензування науково-досліднихих рабіт.


 

При написанні рецензії, як правило, дотримуються

такої послідовності:


обгрунтування необхідності (актуальність) розробки теми дослідження

оцінка ідейного та наукового змісту (основна частина рецензії), мови, стилю

послідовність викладення результатів дослідження

оцінка ілюстративного матеріалу, обсягу досліджень та рукопису (рекомендації щодо скорочення або доповнення)

загальні висновки; підсумкова оцінка дослідження


 

Подпись:  Подпись:  Критика рецензента повинна бути принциповою, науково-обгрунтованою, але разом з тим і доброзичливою, сприяти покращенню дослідження