1.    НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

Всього

В тому числі

зп

Назва теми

годин

Лек­ції

Семі­нар

Практ

зан.

Сам. робота

1

2

3

4

5

6

7

 

1 модуль

54

20

18

-

16

1

Поняття   про   науку   та її еволюція.  Наука як система знань.

8

4

2

-

2

2

Організація науково-дослідної роботи (НДР)

12

4

4

 

4

3

Застосування      методів у наукових дослідженнях

16

6

6

 

4

4

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

18

6

6

-

6

 

2 модуль

54

16

18

-

20

5

Раціональна організація праці в процесі наукового дослідження

14

4

4

 

6

6

Ефективність науково-дослід­них робіт:  критерії та проб­леми оцінки

12

4

4

-

4

7

Наукові та науково-педагогічні кадри

12

4

4

 

4

8

Загальні   вимоги   та правила оформлення НДР

16

4

6

 

6

 

Всього

108

36

36

-

36