4. Інтелектуальна власність та особливості її використання за кордоном.


 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - власність на результати інтелектуальної діяльності та продукти інтелектуальної творчої праці, які щодо юридичних відносин є сукупністю об'єктів авторського винахідницького права, а також прав пов'язаних із різними видами промислової власності та захистом від недобросовісної конкуренції

ТЕ

ОБ'ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Є :

^ твори науки, літератури. Мистецтва (зокрема виконавча авторська

діяльність, звукозапис, радіо і телебачення); > різні види творчої діяльності у сфері виробництва, в тому числі

відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові

зразки, програми для комп'ютерів, бази даних, ноу-хау, торгові

секрети, товарні знаки, фірмові найменування

Права інтелектуальної власності в Україні охороняються

в

низкою Законів України і стосуються, в галузі науки, друкованих праць, патентів, винаходів, праць на електронних носіях та Інтернет тощо.

Законодавством передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення авторських прав, незаконне використання та розповсюдження того продукту (або його частини) який має свідоцтво про авторське право - позначку © - copyright та зареєстрований відповідними органами ?       ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Яка організація в Україні офіційно засвідчує наукову кваліфікацію?

Охарактеризуйте структуру організації освіти і науки в Україні.

Перелічіть наукові заклади України.

Визначте чим відрізняються наукові ступені від наукових звань.

Окресліть напрями міжнародної співпраці у галузі науки.

Інтелектуальна власність, її охорона в Україні.