3. Напрями міжнародної співпраці української та зарубіжної наукової думки

 

•>

Створення спільних проектів з оптимізації економічного, соціального, науково-технічного та інноваційного співробітництва

 

Надання грантів для фінансування спільних проектів, актуальних для розв'язання сучасних завдань політики, економіки та суспільства

 

Теоретичні дослідження з економіки присвячені оптимізації наукової діяльності; створення нових теоретичних розробок та методологічних концепцій

 

Підтримка громадянського суспільства та розвиток наукової діяльності як прогресивної продуктивної сили, спрямованої на підвищення рівня життя і добробуту людей

 

Дослідження світових глоболізаційних та цивілізаційних процесів

 

Міжнародний моніторинг та спостереження с подальшим обміном та систематизацією інформації

<7>

Мирне співіснування на планеті та оптимальне освоєння її ресурсів і потенціалу