ТЕМА 7. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

План:

Вчені ступені та вчені звання.

Наукові та вищі навчальні заклади України.

Напрями міжнародної співпраці української та зарубіжної наукової думки.

Інтелектуальна власність та особливості її використання за кордоном.

Ш    Література: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 36, 37.

Ш Міні лексикон: Вчені ступені, доцент, професор, аспірантура, докторантура, наукові заклади, кафедра, спільні проекти, міжнародний моніторинг, ресурси, потенціал, інтелектуальнв власність, авторське право.