ТЕМА 6. ЕФЕКТИВНИСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ: КРИТЕРІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ

План:

Особливості та проблеми оцінки ефективності науково-дослідних робіт.

Економічна ефективність науково-дослідних робіт.

Резерви та шляхи підвищення ефективності науково-дослідних робіт.

Ш    Література: 5 - 7, 15 - 16

Ш Міні лексикон: Ефективність, економічна, науково-технічна, соціальна, оцінка ефективності науковоїдіяльності, коефіцієнт економічної ефективності.