4. Раціональний трудовий режим дослідника та організація робочого місця

            £1

Раціональний трудовий режим дослідника ґрунтується на поєднанні психофізичних функцій людини, розумової праці та трудових навичок у пізнавальній діяльності.

Ефективність розумової праці залежить від таких факторів У внутрішніх — інтелектуальних здібностей, особливостей

волі, стану здоров'я, ступеня тренування в цій праці; У зовнішніх — стану зовнішнього середовища, організації

робочого місця, режиму праці і відпочинку; У організації праці; У розумового навантаження.

?       ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Які складові включає науково-дослідний процес?

Що таке інтелект наукового працівника? Від чого залежить його рівень?

"Мозкова атака" - що це таке?

Наведіть основні положення наукової організації праці науковців.

Які фактори повинні враховуватись при організації робочого місці дослідника?

Перелічіть обладнання робочого місця науковця.

75