3. Організація праці та її планування у наукових дослідженнях

Найважливішими принципами організації праці у науковій діяльності є:взаємозв'язок між живою і матеріалізованою працею у раніше виконаних наукових дослідженнях


Колективність праці


у наукових дослідженнях зумовлена зростанням спеціалізації працівників, масштабами і складністю досліджень, розвитком матеріально-технічної бази науки.


 


Динамічність організаційних форм праці


визначається тим, що в умовах прискорення темпів розвитку науки змінюються форми розподілу і кооперації праці (розміщення кадрів, рівень колективності праці, розподіл роботи на етапи, організація робочого місця тощо).


 


Мобільність професійної підготовки кадрів


полягає в адаптації працівників до зміни функцій, спеціалізації, місця роботи, що значною мірою впливає на організацію праці.


 


Подпись: передбачає	комплекс заходів
соціологічного і психофізіологічного характеру, що виконуються працівником з метою підвищення ефективності досліджень


Розробка і застосування планів НОПу дослідницькій діяльності виконуються в послідовності, поданій на організаційній моделі

Раціональна організація праці в наукових дослідженнях ґрунтується на її плановості, яка втілюється в програмах, попередніх і робочих планах досліджень, індивідуальних планах і графіках виконання роботиС

Робочий план складають після того, як дослідник добре оволодів темою, уточнив її теоретичні передумови, ознайомився з історією питання, вивчив літературу і практику.

Індивідуальний план складається кожним виконавцем на ту частину роботи, яка визначена йому в робочому плані.

С

Графік виконання роботи складається на підставі робочого плану з урахуванням індивідуальних планів конкретних виконавців.