2. Особливості творчої праці дослідницькій діяльності


імовірний характер їх результатів,

тому ДОСЛІДНИК

повинен мати моральні І вольові

ЯКОСТІ

(організованість, наполегливість, твердість)


Найважливішими особливостями сучасних наукових досліджень, що впливають на ефективність наукової праці, є такі:


унікальність,

яка обмежує застосування типових методик і рішень; це

має місце у матеріальному

виробництві


складність і комплексність,

які підвищують вимоги до наукових працівників при кооперації праці, насамперед це стосується економічного аспекту проблеми, що вивчається

масштабність і

трудомісткість,

які ґрунтуються на вивченні великої кількості об'єктів та експериментальній перевірці добутих результатів

зв'язок досліджень з практикою,

що закріплюється у міру перетворення науки у безпосередню виробничу силу


 

Розвиток колективності праці в наукових дослідженнях пов'язаний з деякими особливостями її активізації, і насамперед вільної дискусії в досягненні наукової істини.

Є багато різноманітних методик проведення наукових дискусій у пошуках істини, правильних рішень, але всі вони спрямовані на активізацію "мозкової атаки" учасників дискусії. В її основу покладена гіпотеза про те, що серед великої кількості рішень є принаймні одне оптимальне. На відміну від традиційного способу обговорення наукових проблем "мозкова атака" провадиться за певною методикою.

Є багато різноманітних методик проведення наукових дискусій у пошуках істини, правильних рішень, але всі вони спрямовані на активізацію "мозковоїатаки"

 

Пряма "мозкова атака" (метод комісії)

передбачає формулювання проблеми з виділенням її центрального пункту і потім висування і обговорення пропозицій щодо вирішення проблеми.

Обмін думками (метод віднесеної оцінки).

ставиться завдання не лише визначити можливі шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, а й також досягти єдності поглядів з приводу переваг та недоліків висунутих ідей і напрацювати колективні пропозиції.

стимулювання спостереження

поставлене завдання вирішується не у загальному вигляді, а переноситься на уявний іноді реальний об'єкт.

 

Особливість творчої праці у дослідженні економіки   полягає   у   її   цільовій   функції —

перетворенні науки в безпосередню виробничу силу.

При цьому слід використовувати ідейну впевненість і високу свідомість щодо розвитку науки та потребу у

ній суспільства.