ТЕМА 5. РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ План:

Основи наукової організації дослідного процесу.

Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності.

Організація праці науковця та її планування.

Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.

Щ    Література: 5 - 6, 12 - 13, 15 - 16

Ш Міні лексикон: науково-дослідний процес, управління НДР, наукова організація праці, організація трудових процесів, організація робочих місць, сприятливі умови праці, технічна оснащеність праці, умови праці.