ТЕМА 3. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

План:

Поняття та класифікація методів дослідження.

Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень.

Спеціальні методи дослідження.

Щ    Література: 3, 5 - 7, 15 - 16

Ш Міні лексикон: Метод дослідження, теоретичні методи, методичні прийоми, аксіоматизація, причинно-наслідкові зв'язки, спеціальні методи дослідження, соціологічне дослідження, анкетування.