3. Основні форми науково-дослідної роботи (на прикладі вищого навчального закладу).


Формування теми та її мети;

Загальне ознайомлення з проблемою;

^ Складання плану-проспекту і загального календарного плану

виконання НДР; ^ Ознайомлення і реферування літературних джерел; ^ Підготовка реферату (звіту, наукової записки) з теми

ДОПОВІДІ, ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, ЗАСІДАННЯХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА СЕМІНАРАХ, ПУБЛІКАЦІЇ тощо

НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

І

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

І

ПІДГОТОВКА І НАПИСАННЯ РЕАЛЬНОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

НА МАТЕРІАЛАХ КОНКРЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

І

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР У ПРАКТИКУ