1. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ґрунтується на використанні логічних і математичних методів та засобів пізнання і його результатом є встановлення нових залежностей, якостей закономірностей

Г\ ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ - це теоретичне дослідження, яке пов'язане одночасно з дослідною перевіркою виявлених якостей, залежностей та закономірностей у конкретних об'єктах

КУ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ - дослідження, які проводяться в конкретних об'єктах з метою виявлення нових якостей, залежностей, закономірностей або перевірки висунутих раніше теоретичних положень