АНОТАЦІЯ

Л. М. Корнієнко, Л. Є. Корнієнко, Б. М. Ярчук

ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією кандидата ветеринарних наук Л. М. Корнієнко

Затверджено Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації і практичних лікарів ветеринарної медицини (Лист № 18-128-13/253 від 27.02.2009)

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 619:614.25(075.8) ББК 48я73 К 67

Рецензенти:

Недосєков В. В. — доктор ветеринарних наук; Хіцька О. А. — кандидат ветеринарних наук

Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.

К 67  Планування ветеринарних заходів: Навч. посіб. / За ред. Л. М. Корні­єнко. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 3** с.

ISBN 978-911-01-0057-1

У навчальному посібнику викладена методика проведення практичних занять з планування ветеринарних заходів, наведені схеми та методичні вказівки складан­ня різних планів студентами на практичних заняттях і спеціалістами ветеринарної медицини на виробництві, наведені контрольні завдання і питання для самостійної підготовки.

Навчальний посібник розроблений для студентів факультетів ветеринарної ме­дицини вищих навчальних закладів. Може бути використаний практичними лікарями ветеринарної медицини у разі складання планів: ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів; ветеринарно-санітарних заходів; пропаганди ветеринар­них знань; з ліквідації інфекційних захворювань; з профілактики незаразних захворю­вань; календарних планів роботи.

УДК 619:614.25(075.8) ББК 48я73


ISBN 978-611-01-0057-1


© Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є.,

Ярчук Б. М., 2010 © Центр учбової літератури, 2010