ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1.         Сукупність правил поведінки певної соціальної групи,
яка забезпечує моральний характер взаємовідносин, що обумо-
влюються професійною діяльністю — це:

а)         етична система;

б)         етична поведінка;

в)         професійна культура;

г)         професійна етика.

2.         Другий етап діяльності працівника ДПС:

а)         формування податківця як професіонала;

б)         досягнення податківцем вершин майстерності;

в)         кар'єрний ріст і розвиток;

г)         усвідомлення податківцем свого призначення.

Який характер має діяльність податківців?

а)         особистий;

б)         державний;

в)         внутрішній;

г)         галузевий.

Правильне застосування законів є проявом принципу:

а)         правомірності;

б)         зрозумілості;

в)         відповідальності;

г)         рівності перед законом.

До якого принципу належать гарантії єдиного підходу до виконання функціональних обов'язків:

а)         правомірності;

б)         чесності й нейтралітету;

в)         відповідальності;

г)         рівності перед законом.

Яка норма поведінки проявляється, коли податківці у своїй діяльності дотримуються вимог законів і не входять у зговір з платниками податків?

а)         зразкова поведінка;

б)         справедливість;

в)         професійна чесність;

г)         неупередженість.

Вимоги Кодексу професійної етики працівників органів ДПС України відповідають:

а)         Господарському Кодексу України;;

б)         Конституції України;;

в)         Цивільному Кодексу України;

г)         Міжнародним стандартам.

Норми Кодексу професійної етики працівників органів ДПС України є:

а)         спеціальними;

б)         специфічними;

в)         загальними;

г)         суміжними.

Працівник, якого призначили вперше на посаду держав­ного службовця, складає:

а)         мандат;

б)         присягу;

в)         декларацію;

г)         повноваження.

Найбільше свого часу працівник повинен приділяти:

а)         удосконаленню професійного рівня;

б)         вивченню нормативно-правової бази;

в)         дотриманню дисципліни;

г)         виконанню наказів керівництва.

Основним етичним інститутом в адміністрації США є:

а)         Комітет з урядової етики;

б)         Рада із захисту системи заслуг;

в)         Спілка з урядової етики;

г)         правильні відповіді а і б.

Конфлікт інтересів — це:

а)         будь-який конфлікт;

б)         ситуація, коли керівник незадоволений результатами праці
працівника;

в)         конфлікт між перевіряючим і тим, кого перевіряють;

г)         будь-який вид стосунків, який не відповідає інтересам держави або
може перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків працівника.

Працівник при виконанні службових обов'язків не має права:

а)         обійматися підприємницькою діяльністю;

б)         вимагати відповідних умов праці;

в)         сприяти, використовуючи своє службове становище, фізич-
ним та юридичним особам у здійсненні ними підприємницької дія-
льності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ;

г)         всі відповіді вірні.

Центральна ідея етичного врядування в Європі цілком відповідає підходам у:

а)         Латинській Америці;

б)         Австралії;

в)         Китаї;

г)         США.

Працівник ДПС України має право на:

а)         соціальний захист;

б)         зловживання службовими обов'язками;

в)         відпустку;

г)         відповідні умови праці.