КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Дайте характеристику особливостям професійної етики пра­цівників ДПС.

Які основні етапи діяльності працівника ДПС ви знаєте?

Назвіть мету та завдання професійної етики працівника ДПС.

Які основні етичні вимоги суспільства до працівників ДПС?

Якими нормативними документами регламентується етика працівника ДПС як державного службовця?

Які права та обов'язки мають працівники ДПС?

Який документ узагальнює моральні принципи професійної діяльності працівників ДПС?

Яку відповідальність несуть працівники ДПС за недотриман­ня положень Кодеку етики податківця?

Які дії не має право здійснювати працівник ДПС як держав­ний службовець?

Назвіть та охарактеризуйте принципи етики працівника ДПС.

Назвіть основні відмінності американської моделі етики від російської.

Яка різниця у здійсненні внутрішнього та громадського ко­нтролю за дотриманням принципів етики працівника ДПС?

Що означає «Громадська хартія»?

Перерахуйте і дайте коротку характеристику загальним та спеціальним моральним якостям працівників ДПС.

Чи є особливі вимоги до особистого життя податківця?

Які основні причини можуть викликати конфлікт інтересів?

Що таке професійна таємниця?

Якою має бути поведінка працівника ДПС?