РОЗДІЛ 7 ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Сутність та завдання етики працівників державної по­даткової служби

Етика державних службовців. Світова практика

Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

Кодекс професійної етики працівників органу держав­ної податкової служби

Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

Стрижневі терміни: Державна податкова служба України, державний службовець, етичні принципи працівника, мора­льні проблеми, права та обов'язки податківця, відповідаль­ність податківця, потреби працівника.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

сутність, завдання та особливості етики працівників ДПС;

принципи професійної діяльності працівників ДПС;

основні потреби працівників органів ДПС;

права, обв'язки та відповідальність працівників ДПС;

особливості світової практики етики державних службовців;

сутність принципів прозорості та відкритості;

особливості внутрішнього та громадського контролю за дотриманням норм Кодексу.