КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Який документ узагальнює моральні принципи професійної діяльності працівників державної контрольно-ревізійної служби?

На основі чого був розроблений Кодекс етики працівників ДКРС?

Що є головним завданням Кодексу етики працівників ДКРС?

Якою має бути поведінка працівника ДКРС?

Які основні потреби органів Державної контрольно-ревізійної служби?

Дайте визначення потребам «довіра», «впевненість» та «повага».

Які ви знаєте морально-етичні принципи працівника ДКРС? Дайте їм характеристику.

Що таке «неупередженість»?

9.         Дайте характеристику політичного нейтралітету.

Які основні причини можуть викликати конфлікт інтересів?

Що таке професійна таємниця?

Які права та обов'язки працівників ДКРС при дотриманні професійної таємниці?

Дайте характеристику компетентності та професійного розвитку.

Які заходи повинен вживати працівник ДКРС для протидії одержання винагороди (подарунків)?

Які складові внутрішнього контролю за дотриманням норм Кодексу етики працівниками ДКРС?

Які обов'язки працівників органів ДКРС, які є керівниками?