6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

Під винагородою (подарунком) у цьому Кодексі етики ро­зуміються матеріальні блага, послуги, пільги або інші переваги, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) ва­ртості, а також вартість незаконно одержаних послуг, отриманих від інших осіб у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.

Працівники при виконанні службових обов'язків не мають права:

просити або примушувати будь-яких осіб надавати винаго­роду (подарунки) собі або іншим особам;

приймати прямо чи опосередковано винагороду (подарунки) за прийняття рішень, виконання дій, що входять до його повнова­жень, чи бездіяльність на свою користь чи інших осіб;

надавати прямо чи опосередковано винагороди іншим осо­бам, у т.ч. своїх керівників, за виконання останніми дій або неви­конання певних дій (бездіяльність) на свою користь чи інших осіб (рис. 6.6).


Подпись:

просити або примушувати будь-яких осіб надавати винагороду (подарунки) собі або іншим особам

приймати прямо чи опосередковано винагороду (подарунки) за прийняття рішень, виконання дій, що входять до його повноважень, чи бездіяльність на свою користь чи інших осіб

надавати прямо чи опосередковано винагороди (подарунки) іншим особам, у т.ч. своїх керівників, за виконання останніми будь-яких дій або невиконання певних дій (бездіяльність) на свою користь чи інших осіб

Рис. 6.6. Протизаконні дії працівників ДКРС


Винагорода (подарунок) визнається наданою безпосередньо та­кож, якщо її одержали особи, які є близькими родичами або інши­ми пов'язаними особами, за умови, що працівник про це знав та був зацікавлений в її отриманні.