РОЗДІЛ 6 ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС

Морально-етичні принципи професійної діяльності

Протидія одержанню винагороди (подарунків)

Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

Стрижневі терміни: Державна контрольно-ревізійна слу­жба, ревізор, довіра, впевненість, повага, сумлінність, неза­лежність, об'єктивність, неупередженість, політичний нейт­ралітет, конфлікт інтересів, професійний розвиток.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

сутність Кодексу етики працівників ДКРС;

завдання та значення Кодексу;

принципи професійної діяльності працівників ДКРС;

основні потреби органів ДКРС;

права та обв'язки працівників ДКРС;

сутність політичного нейтралітету та професійного розвитку;

особливості внутрішнього контролю за дотриманням норм Кодексу.