КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Які основні потреби повинні бути задоволені в цілях бухгал­терської професії?

Дайте визначення потребі «довіра».

Що таке професіоналізм бухгалтера?

Що ви розумієте під терміном «якість послуг»?

Дайте визначення поняттю «конфіденційність».

Назвіть фундаментальні принципи, яких потрібно дотримува­тись для досягнення цілей бухгалтерської професії?

Дайте визначення принципам «чесність» та «об'єктивність».

Дайте визначення принципу «професійна компетентність».

Дайте визначення принципам «конфіденційність» та «профе­сійна поведінка».

Що таке технічні стандарти?

Які загрози для штатних бухгалтерів ви знаєте?

Дайте характеристику застережним заходам.

Назвіть права та обов'язки штатного професійного бухгалтера.

14.       Якими нормативними документами повинен керуватись
штатний професійний бухгалтер?

Які загрози можуть створювати пропозиції винагород та го­норарів?

Які заходи повинен вживати штатний професійний бухгал­тер для протидії одержання винагороди (подарунків)?

Дайте характеристику принципу «належна ретельність».

Яку відповідальність несуть штатні професійні бухгалтери за недотримання Міжнародних стандартів та Кодексу етики?

Що таке професійна таємниця?