5.4. Достатня компетентність

Фундаментальний принцип професійної компетентності та належної ретельності вимагає від штатного бухгалтера братися тільки за такі завдання, для виконання яких він як штатний профе­сійний бухгалтер має, або може отримати, достатню професійну підготовку або досвід. Штатний професійний бухгалтер не повинен навмисно вводити в оману роботодавця щодо свого рівня знань або наявного досвіду, а також відмовлятися від отримання консультації та допомоги експерта, коли це необхідно.

До обставин, які ставлять під загрозу можливість штатного профе­сійного бухгалтера виконувати свої обов'язки з відповідною мірою професійної компетентності та належної ретельності, належать:

—недостатність часу для відповідного виконання або здійснен­ня своїх обов'язків;

—недостатня, обмежена чи іншим чином неадекватна інформа­ція, що не дає можливості належно виконувати свої обов'язки;

—недостатній досвід, підготовка та освіта;

—неадекватні для виконання обов'язків ресурси (рис. 5.9).

Значущість цих загроз залежить від таких факторів, як міра, якою штатний професійний бухгалтер співпрацює з іншими особа­ми, відносне старшинство в організації та рівень наявного нагляду та контролю за роботою. Значущість загроз, що виникають внаслі­док такого тиску, слід піддавати оцінці і застосувати застережні за­ходи для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня, окрім випадків, коли загрози є явно незначними. До таких застережних заходів належать:

—отримання додаткових консультацій чи підготовки;

—забезпечення достатнього часу для виконання відповідних обов'язків;

—отримання допомоги від осіб, що мають необхідні знання та досвід;

—консультування, якщо це необхідно, з керівним персоналом організації-роботодавця, незалежними експертами або відповідною професійною організацією.

Обставини, які ставлять під загрозу можливість штатного професійного бухгалтера виконувати свої обов'язки

недостатність часу для відповідного виконання або здійснення своїх обов'язків;

недостатня, обмежена чи іншим чином неадекватна інформація, що не дає можливості належно виконувати свої обов'язки;

недостатній досвід, підготовка та освіта;

неадекватні для виконання обов'язків ресурси.

Рис. 5.9. Обставини, які ставлять під загрозу можливість штатного професійного бухгалтера виконувати свої обов'язки

Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятно­го рівня, штатний професійний бухгалтер розглядає можливість відмови від виконання конкретних обов'язків. Якщо штатний про­фесійний бухгалтер визначає, що відмова необхідна, він повинен чітко та ясно вказати причини такого вчинку.