РОЗДІЛ 5 ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

Загрози та застережні заходи

Потенційні конфлікти

Підготовка та подання інформації

Достатня компетентність

Фінансові інтереси

Заохочення

Стрижневі терміни: загрози та застережні заходи, по­тенційні конфлікти, підготовка та подання інформації, достатня компетентність, фінансові інтереси, заохо­чення

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

приклади обставин, що можуть створювати різні за­грози;

застережні заходи робочого середовища;

умови виникнення потенційного конфлікту;

особливості підготовки, зберігання та подання ін­формації;

сутність фінансових інтересів та заохочень.