КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Які загрози дотримання принципів для професійних бухгал-терів-практиків ви знаєте?

Наведіть приклади обставин, що можуть створювати загрозу власного інтересу та власної оцінки для професійного бухгалтера-практика.

Які обставини можуть створювати загрозу захисту та загрозу особистих стосунків?

Наведіть приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску на аудитора.

Які категорії застережних заходів існують?

Поясніть значення термінів «прийняття клієнта» та «прийнят­тя завдання»?

Що може бути причиною конфлікту інтересів?

Поясніть зміст та призначення другого висновку.

Що можуть включати в себе гонорари?

Які фактори впливають на значущість загроз власного інте­ресу стосовно об'єктивності?

Що не повинен робити професійний бухгалтер, пропонуючи професійні послуги?

Чи має право аудитор приймати подарунки?

Чи зобов'язаний аудитор зберігати гроші?

Що повинен робити аудитор для уникнення загроз власного інтересу?