РОЗДІЛ 1 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Історія та умови виникнення етики

Поняття загальної етики

Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з ін­шими науками

Класифікація професійної етики

Особливості етики різних професій

Стрижневі терміни: мораль, етика, кодекс, виховання, етична поведінка, етична проблема, моральність, етичні ідеали, принципи.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

сутність моралі та етики;

норми етичної поведінки;

основи етичної проблеми;

форми виділення етичних проблем;

складові кодексу етичної поведінки;

історію виникнення етики;

особливості імперативного принципу та принципу утилітаризму.