РОЗДІЛ 4 ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

Загрози та застережні заходи

Професійне призначення

Конфлікт інтересів

Другий висновок

Гонорари та інші винагороди

Рекламування професійних послуг

Подарунки та заохочення

Зберігання активів клієнта

Об'єктивність — всі послуги

Незалежність — завдання з надання впевненості

Стрижневі терміни: загрози та застережні заходи, професійне призначення, конфлікт інтересів, другий ви­сновок, гонорар, рекламування професійних послуг, пода­рунки та заохочення, об'єктивність, незалежність.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

класифікацію загроз бухгалтерів-практиків;

застережні заходи для усунення або зменшення загроз;

застережні заходи робочого середовища;

застережні заходи, створені різними органами;

сутність професійного призначення;

шляхи вирішення конфлікту інтересів;

особливості другого висновку;

значущість загрози подарунків та заохочень.