КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Яких фундаментальних принципів повинен дотримуватись професійний бухгалтер (аудитор)?

Дайте визначення принципу «чесність».

Дайте визначення принципам «професійна ком-петентність» та «належна ретельність».

Дайте визначення принципу «конфіденцій-ність».

Дайте визначення принципу «об'єктивність».

Дайте визначення принципу «професійна пове-дінка».

Які ви знаєте загрози для дотримання фунда-ментальних принципів професійних бухгалтерів (аудиторів)?

Що таке загроза власного інтересу?

Що таке загроза власної оцінки?

Що таке загроза захисту?

Що таке загроза особистих стосунків?

Що таке загроза тиску?

Які дві групи застережних засобів ви знаєте?

Які ви знаєте застережні заходи, розроблені професійними організаціями, законодавчими чи регуляторними органами?

15.       Що розглядається при офіційному чи неофі-ційному
розв'язанні конфлікту професійним бухгалтером?