3.6. Професійна поведінка

Рекламуючи себе та свою роботу, професійний бухгал­тер не повинен негативно впливати на репутацію професії. Профе­сійний бухгалтер має бути чесним та правдивим і не повинен:

перебільшувати свої можливості з послуг, які він може нада­вати, своєї кваліфікації або досвіду;

зневажливо посилатись на роботу інших професійних бухгал­терів або робити некоректні порівняння (рис. 3.6).

Професійний бухгалтер не має права:


перебільшувати свої можливості з послуг, які він може надавати, своєї кваліфікації або досвіду

зневажливо посилатись на роботу інших професійних бухгалтерів або робити некоректні порівняння


 

Рис. 3.6. Обмеження для професійного бухгалтера

Принцип професійної поведінки накладає на професійного бухгал­тера обов'язок дотримуватись відповідних законів та нормативних ак­тів, а також уникати будь-яких дій, що можуть дискредитувати профе­сію. До таких дій належать дії, які розсудлива та поінформована третя сторона, обізнана з усією відповідною інформацією, може розцінити як такі, що негативно впливають на репутацію професії.