3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

Принцип професійної компетентності та належної рете­льності зобов'язує професійних бухгалтерів:

підтримувати професійні знання та навички на рівні, необ­хідному для надання клієнтам або роботодавцям компетентних професійних послуг;

діяти суворо відповідно до належних технічних та професій­них стандартів, надаючи професійні послуги.

Компетентні професійні послуги вимагають обґрунтованих су­джень у застосуванні професійних знань та навичок. Професійну компетентність можна розділити на два окремі етапи:

досягнення професійної компетентності;

підтримка/збереження професійної компетентності, яка вимагає від професійного бухгалтера постійної обізнаності та


розуміння відповідних технічних, професійних та ділових здобу­тків (рис. 3.4).


 
Рис. 3.4. Етапи професійної компетентності

Безперервний професійний розвиток забезпечує вдосконалення та підтримку можливості професійного бухгалтера компетентно працювати у професійному середовищі.

Ретельність стосується обов'язку професійного бухгалтера діяти ретельно, обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання.

Професійний бухгалтер повинен забезпечити відповідну підго­товку осіб, що працюють під його керівництвом, та нагляд за ними.

За доречності, професійний бухгалтер повинен повідомляти клі­єнтам, роботодавцям або іншим користувачам професійних послуг про притаманні цим послугам обмеження для уникнення невірного тлумачення висловленої думки як визнання факту.