3.3. Об'єктивність

Принцип об'єктивності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інтересів або впливу з боку інших осіб.

Професійний бухгалтер може опинитися в ситуаціях, які мо­жуть впливати на його об'єктивність. Визначити всі подібні ситуа­ції та вихід з них неможливо. Професійний бухгалтер повинен уни­кати стосунків, що викликають упередження або неналежним чином впливають на його професійне судження.